วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561 14:22

BGRIM เซ็น PPA เวียดนาม 257 เมกะวัตต์ Featured

BGRIM ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ Electricity of  Vietnam โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 257 เมกะวัตต์ จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพิ่มรายได้ปีหน้าตามเป้าร้อยละ 15-20

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘BGRIM’  เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน (Phu Yen) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่ง BGRIM ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 80 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับ Electricity of Vietnam (EVN) แล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานคณะกรรมการบริษัท นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ดร.สุรชัย สายบัว นายวีระพล ตั้งสุวรรณ และ นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีลงนาม PPA ดังกล่าว โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี ปัจจุบันโครงการได้เริ่มดำเนินการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายใน 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ของ BGRIM ในปีหน้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ 15-20 จากการลงทุนของ BGRIM ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน

สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติการลงทุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) ตามแผนพัฒนาที่จะสามารถสร้างศักยภาพในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงถาวรให้กับประเทศ อย่างไรก็ดี BGRIM ยังเดินหน้าในการเจรจาเข้าลงทุนโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ ในประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงต่อเนื่อง จากที่ปัจจุบัน BGRIM มีการเข้าลงทุนโครงการพลังงานในเวียดนามแล้ว 677 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน BGRIM มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 33 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 แห่ง  โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง และ โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,220 เมกะวัตต์ และมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างแผนการก่อสร้างในระหว่างปี 2561-2565 อีกกว่า 900 เมกะวัตต์ ซึ่งทำให้ปี 2565 BGRIM จะมีจำนวนกำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 3,100 เมกะวัตต์.

Read 26 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM