วันศุกร์, 11 มกราคม 2562 13:30

เมืองไทยฯผุด 4 มาตรการช่วยเหยื่อปาบึก Featured

เมืองไทยประกันชีวิต ออก 4 มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก พร้อมตอบทุกข้อสงสัยที่ โทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง.

ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่งประกาศจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” อย่างเต็มความสามารถ พร้อมกับเปิดทุกช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับข้อสงสัยด้านกรมธรรม์ หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึง สอบถามรายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ ความคุ้มครอง ตลอดจนข้อมูลการให้บริการด้านสินไหมทดแทน ได้ที่ โทร 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง www.muangthai.co.th

ล่าสุด นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ระบุว่า กรณีพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคใต้ได้รับผลกระทบและถูกกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึก จนประชาชนและลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับความเดือดร้อนนั้น บริษัทฯจึงออก 4 มาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯที่ประสบภัยดังกล่าว และอยู่ในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) ประกอบด้วย สุราษฎ์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และภาค 9 (สงขลา) ประกอบด้วย สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสตูล ดังนี้

1. กรณีกรมธรรม์ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วันนับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม

2. กรณีกรมธรรม์ขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาอัตโนมัติในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 หากมีการขอต่ออายุกรมธรรม์ หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาอัตโนมัติ บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยและการตรวจสุขภาพ

3. กรณีกรมธรรม์มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยหากชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติเต็มจำนวน ภายใน 6 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระ

4. กรณีกรมธรรม์สูญหายหรือเสียหายจากเหตุการณ์ประสบภัยนี้ บริษัทฯจะดำเนินการออกกรมธรรม์ทดแทนให้ใหม่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง.

Read 93 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM