วันพุธ, 12 กันยายน 2561 14:21

ซิตี้ แบงก์ชูบริการลงทุนระดับโลก

ซิตี้แบงก์ ย้ำมาตรฐานบริการการลงทุนระดับโลก ตอบโจทย์นโยบาย ก.ล.ต. ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน ชูระบบไอทีสุดอัจฉริยะช่วยการลงทุนในโลกยุคปัจจุบัน

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทยกล่าวว่า ธนาคารฯออกโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ที่กำหนดให้ผู้ออกแบบการลงทุนต้องให้แนะนำการลงทุนอย่างครบวงจรและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ขั้นตอนดังกล่าวประกอบไปด้วย 1.การสำรวจและทำความเข้าใจผู้ลงทุน 2.กำหนดโครงสร้างการลงทุน 3.การลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน4.การติดตามและปรับปรุงการลงทุน และ 5.การรายงานภาพรวมการลงทุน  

"น่ายินดีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ออกนโยบาย Wealth Advice for All สร้างและยกระดับมาตรฐานบริการซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุน และจัดการทางการเงินด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีระดับโลกของซิตี้เอง สอดคล้องกับนโยบายของ ก.ล.ต. และนำเสนอบริการเป็นคู่คิดทางการเงินแก่ลูกค้า โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านการลงทุน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และผู้จัดการการเงินส่วนบุคคล ผ่านการอบรมจากหลักสูตรจาก Wharton จึงจะสามารถให้คำปรึกษาและวางแผนการลงทุนแก่ลูกค้าของซิตี้โดยทำความเข้าใจความต้องการทางการเงินและเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า คอยติดตามและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน พร้อมรายงานภาพรวมการลงทุนแก่ลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ผลตอบแทนของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน" นายดอนกล่าว และว่า ธนาคารฯสนับสนุนให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงบริการด้านการลงทุนที่มีมาตรฐานมา โดยบริการด้านการลงทุนและจัดการทางการเงินที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกของซิตี้สอดคล้องกับนโยบาย Wealth Advice for All ของสำนักงาน ก.ล.ต.

นายดอนกล่าวว่า เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการให้บริการ ธนาคารฯนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ Total Wealth Advisor เครื่องมือวางแผนการเงินรูปแบบใหม่มาช่วยกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตให้ลูกค้าได้ครอบคลุม อาทิ การศึกษาบุตร วางแผนการเงินหลังเกษียณหรือออมเงินเพื่อใช้ชีวิตตามความฝัน โดยเครื่องมือสามารถแสดงสถานะพอร์ตการลงทุน และเป้าหมายการลงทุนได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนและแนวโน้มในการบรรลุเป้าหมายการลงทุนให้แม่นยำ และยังสามารถปรับพอร์ตการลงทุน และบริหารจัดการแต่ละเป้าหมายให้บรรลุได้

ด้านการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในแต่ละสภาวะตลาดแก่ลูกค้า ทางผู้ดูแลบัญชีและผู้แนะนำการลงทุน จะใช้ดัชนีชี้วัดการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้เพื่อพิจารณาว่าพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าที่มีอยู่มีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือยัง โดยเปรียบเทียบกับโมเดลพอร์ตโฟลิโอของซิตี้ มาทบทวนการกระจายความเสี่ยงในแต่ละสินทรัพย์ และแต่ละภูมิภาคที่ลูกค้าถือครองขณะเดียวกันก็ยังนำเอานวัตกรรม Citi Fund Explorer มาค้นหา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกองทุนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกองทุนกลายเป็นเรื่องง่าย ยิ่งไปกว่านั้น บริการของธนาคารฯยังเปิดโอกาสลงทุนทั่วโลก โดยนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกล่าสุดจาก Citi Wealth Insights เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งจากตลาดทั่วโลกอีกด้วย

"ธนาคารฯมีบริการด้านการลงทุนที่หลากหลายเพื่อลูกค้าและนักลงทุนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น การแนะนำและเปิดขายสินทรัพย์ที่หลากหลาย อาทิ กองทุนรวม ตราสารหนี้ แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ และแผนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ โดยซิตี้ใช้ Open Architecture Platform คัดสรรกองทุนกว่า 160 กองทุนทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสทางการลงทุนให้แก่ลูกค้าในการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เน้นประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกนโยบายในการสร้างและยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน โดยธนาคารฯเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นพันธมิตรของโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” นายดอนกล่าวสรุป.

Read 98 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM