วันเสาร์, 08 กันยายน 2561 08:48

กสิกรร่วมสร้างDNAนักธุรกิจยุคดิจิทัล

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือกสิกรไทย ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝัง NEW BUSINESS DNA เน้นให้นักศึกษาได้คิด ลงมือทำ มีประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล 

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ด้วยปรัชญา “นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ” และความเชื่อว่า ความรู้ทางธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการของคนไทย จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน จึงเกิดแนวคิด NEW BUSINESS DNA ปลูกฝังให้กับนักศึกษาได้คิด ลงมือทำ มีประสบการณ์จริง ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ล่าสุดมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในการนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสรรค์สิ่งใหม่

"เราพร้อมเผชิญความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงพยายามมุ่งเน้นพัฒนาด้านหลักสูตรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนให้นักศึกษาไทยและต่างชาติกว่า 15,000 คนสามารถใช้ทักษะดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร ตลอดสามารถสร้างนวัตกรรม และทักษะที่จำเป็น รวมถึงเรียนเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานการประกอบธุรกิจและธุรกิจโมเดลใหม่ที่เกิดขึ้นจาก Digital Transformation"

ดร.ดาริกา กล่าวอีกว่า ธนาคารกสิกรไทยจะช่วยเติมเต็มให้นักศึกษาเข้าใจโลกการเงินดิจิทัลมากขึ้น มีโอกาสคิด และลองทำธุรกิจ Start up เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน หรือธุรกิจของตนเองได้มากขึ้น เพราะความสำเร็จไม่ต้องรอให้เรียนจบ จึงเน้นการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ คือ มุ่งผลิตบัณฑิตให้ “คิดเป็น” “ทำเป็น” “สร้างผลงานที่ดีได้” สอดรับกับสถานการณ์ในโลกแห่งการทำงานจริง

ด้านนายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำประสบการณ์เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเติมเต็มให้กับนักศึกษา 3 ด้าน คือ 1.สนับสนุนบัตรนักศึกษาและแอปพลิเคชัน อำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน ตั้งแต่ลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ชำระค่าเทอม ดูตารางเรียน เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน การจองหรือเข้าใช้ห้องประชุม ห้องสมุด หรือสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ติดต่อปรึกษาอาจารย์ รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ตลอดจนการใช้ Gamification โดยใช้หลักการเกมสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) และกลับมาใช้แอปพลิเคชันอีก

2. สนับสนุนโครงการ DPU X เพื่อพัฒนาพื้นที่และสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ Co-Learning Space จัดหาผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร และพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จในวงการ Start upเข้าร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร “Geeks on The Block(Chain)” และ 3. สนับสนุนให้เกิดสังคมไร้เงินสด ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ จัดให้มี Digital Branch ของธนาคารภายในแคมปัส และนำเสนอช่องทางการรับชำระเงินที่เหมาะสมให้แต่ละร้านค้าในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อระบบการจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยกับธนาคาร เพื่อให้รับจ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกในการทำงานแก่มหาวิทยาลัย

"มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ด้วยการเตรียมหลักสูตรการฝึกฝนในรูปแบบต่างๆ ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริง ซึ่งความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยจะช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสกับเทคโนโลยีและแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การทำงานแบบมืออาชีพในอนาคต" นายพัชรย้ำ.

Read 110 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM