วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561 15:57

ครม.อนุมัติงบกลางปี 2.1 พันล้านบาท Featured

ครม.ไฟเขียวงบกลาง 2.1 ล้านบาท ให้กับ 7 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2561 มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ 3 วงเงิน 2,105 ล้านบาทเศษ จากที่เสนอขอมาทั้งสิ้น 2,255 ล้านบาทเศษ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 7 โครงการ 7 หน่วยงาน

สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติในครั้งนี้ เช่น โครงการอนุรักษ์ 24 เมืองเก่าของกระทรวงมหาดไทย วงเงิน 110.4 ล้านบาท โครงการต่อยอดนวัตกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย 3 แห่ง วงเงิน 1,106 ล้านบาท .โครงการจัดซื้อระบบเอ็กซเรย์ตรวจหาวัตถุระเบิดที่จังหวัดภูเก็ตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงเงิน 183 ล้านบาท โครงการหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทางของกรมการพัฒนาชุมชน วงเงิน 641 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟของจังหวัดพิจิตร วงเงิน 65 ล้านบาท เป็นต้น

นายณัฐพร  กล่าวว่า งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 19,942 ล้านบาทเศษ ก่อนหน้านี้ ครม.มีมติอนุมัติให้ส่วนราชการใช้จ่ายไปแล้ว 6 ครั้ง วงเงินรวม 12,501 ล้านบาทเศษ

โดยโครงการที่จะเสนอขอใช้งบประมาณในส่วนนี้จะต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ดำเนินการอย่างครบวงจรตามห่วงโซ่คุณค่า หรือเป็นส่วนเสริมให้โครงการที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการอยู่แล้วให้มีความสมบูรณ์, เป็นโครง การที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน, ไม่เป็นภารกิจประจำของหน่วย งานที่ดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้ว, ไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจำ, ไม่เป็นการแจกวัสดุหรือสิ่งของแก่บุคคล, ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง, เป็นโครงการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที, มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

Read 120 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM