วันศุกร์, 26 มกราคม 2561 12:50

กอช.ดันยอดสมาชิกทะลุ1.2ล้านคน Featured

กอช. เผยผลตอบแทนการลงทุนให้เงินออมของสมาชิก ปี 2560 เติบโต 4% พร้อมวางแผนเพิ่มสมาชิกปีนี้ พุ่งเป้านักเรียนนักศึกษา เกษตรกรและอื่นๆ ดันสมาชิกเพิ่ม 7 แสนล้าน รวมยอดสมาชิกสะสม 1.2 ล้านคน 

“ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ก่อตั้ง กอช.ม ยอดสมาชิกสะสม 500,000 คน แต่ในปีนี้ ปีเดียว เราจะเพิ่มยอดอีก 700,000 คน รวมเป็น 1.2 ล้านคน ซึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว คิดเป็น 120% ถือเป็นงานที่ท้าทายมาก ”  นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แถลงข่าวที่กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2561 พร้อมกล่าวว่า

“ ผลตอบแทนการลงทุนของ กอช. ในปีที่แล้ว มีสูงถึง 4% คำนวณตามมูลค่าหน่วยลงทุน (Net Asset Value : NAV) จากวงเงินลงทุนทั้งหมด 4,000 ล้านบาท โดยในปีที่แล้ว กอช. มีสมาชิก 530,417 คน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45.1% ภาคกลาง 22% ภาคเหนือ 13% และภาคใต้ 10.1% หากแบ่งสัดส่วนตามกลุ่มอาชีพมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ เกษตรกร 54.7% ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 19% ผู้มีอาชีพค้าขาย 11% "

สำหรับในปีนี้ กอช.จะพยายามเพิ่มยอดสมาชิกอีก 700,000 คน รวมยอดสะสมปีที่แล้ว จะทำให้สิ้นปี 2561 สมาชิกของกอช.จะเพิ่มขึ้นแตะ 1.2 ล้านคน จากกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 20,000,000 คน โดย กอช.จะให้น้ำหนักภารกิจด้านการให้ความรู้การวางแผนเกษียณแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีระยะเวลาออมยาวคือ นักเรียนและนักศึกษาที่เริ่มออมได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี แต่ปัจจุบันมีผู้มาสมัครเพียง 2% จากจำนวนสมาชิก กอช. ทั้งหมด

โดย กอช.วางแผนที่จะเริ่มต้นโครงการสร้างครูต้นกล้าการออม และคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านส่งเสริมการออมให้เป็น “ โรงเรียนต้นกล้าการออม ”  พร้อมกับขยายผลการรณรงค์สร้างวินัยการออมไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นในพื้นที่ 10 จังหวัดที่จะดำเนินการก่อนในช่วงนี้ ซึ่งภารกิจการรณรงค์ส่งเสริมการออมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิก กอช. จะเป็นการขับเคลื่อนเร็วโดยร่วมกับหน่วยงานรัฐทั้ง 10 แห่ง ตามที่ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “ การส่งเสริมความร่วมมือการออมกับ กอช.”  ที่จะเป็นความร่วมมือในหลากมิติ ทั้งการเพิ่มยอดสมาชิก การประชาสัมพันธ์ และความร่วมมือจัดโครงการสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเสริมกำลังการออมให้กับสมาชิก กอช.

ขณะที่การลงทุนในปี 2561 กอช. ยังคงลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง มากกว่า 80% อาทิ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่กำหนดรวมถึงมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ไม่เกิน 20%  เช่น ตราสารทุน (หุ้น) หน่วยลงทุนประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนปัจจุบันของ กอช.และมีการปรับทิศทางการลงทุนสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับสมาชิก เพื่อให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น โดยในด้านการลงทุนอาจเผชิญความท้าทายจากความผันผวนของตลาดมากขึ้น แต่เป็นเพียงความผันผวนระยะสั้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการออมระยะยาวของสมาชิกหากสมาชิกมีการออมจนครบกำหนดอายุ 60 ปีซึ่งจะทำให้สมาชิก มีเงินออมเพียงพอ มีโอกาสได้รับผลประโยชน์มากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ กอช.มีแผนที่จะเพิ่มการออมสินในส่วนของสมาชิก จากปัจจุบันปีละไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ซึ่งจะทำให้สมาชิกมีอัตราผลแทนมากขึ้นตามปริมาณเงินที่สมทบ จากปัจจุบัน กรณีที่สมาชิกสมทบปีละ 13,200 บาทตั้งแต่อายุ 15 ปีจนถึง 60 ปี ได้รับผลตอบแทนประมาณเดือนละ 7,000 บาทหลังจากการเกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปีจนเสียชีวิต ทั้งนี้ หากเพิ่มวงเงินสะสมเป็น 30,000 บาทต่อปีแล้ว ผลตอบแทนก็จะเพิ่มมากขึ้น มาอยู่ที่ปีเดือน 15,000 บาท ภายใต้สมมุติฐานรัฐบาลสมทบสูงสุดไม่เกินปีละ 1,200 บาท.

Read 200 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM