วันพุธ, 12 มิถุนายน 2562 14:55

บัญชีกลางจ่าย ช.ค.บ.เพิ่ม 21 มิ.ย.นี้

“ดีเดย์” 21 มิ.ย. นี้ กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย ช.ค.บ. เพิ่ม ให้กับผู้รับบำนาญที่ได้รับบำนาญ และ ช.ค.บ.เดิม ให้ถึง 10,000 บาทต่อเดือน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดี กรมบัญชีกลางกล่าวว่า พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่16) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.62 แล้วโดยปรับเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญ รวมกันทุกประเภท และรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แล้วหากได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท

ยกตัวอย่าง เดิมได้รับบำนาญ และ ช.ค.บ. รวมกันในอัตราเดือนละ 9,360 บาทจะได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกเดือนละ 640 บาท เป็นต้นมซึ่งขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่มีสิทธิในรอบการจ่ายบำนาญประจำเดือน สำหรับเดือน มิ.ย.62 นี้ จะจ่ายในวันที่ 21 มิ.ย.62 เป็นเดือนแรก

สำหรับผู้รับบำนาญที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท และยังไม่เคยได้รับ ช.ค.บ. มาก่อน จะยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว ทั้งนี้ให้ผู้รับบำนาญไปแสดงตนเพื่อยืนยันว่า ไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อยื่นคำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญก่อน เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแจ้งกรมบัญชีกลาง ให้โอนเงิน ช.ค.บ. ดังกล่าว ผู้รับบำนาญจึงจะได้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และ ช.ค.บ. รวมกันเป็นเดือนละ 10,000 บาท

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวอีกว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้รับบำนาญให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญของตนเอง หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่ กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0-2270-6400 กด 2 ในวันและเวลาราชการ.

Read 141 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM