วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 16:53

ธพว.ผนึก ม.อ.ยกงานวิจัยจับคู่ธุรกิจ

SME D Bank ผนึก ม.อ.จัดงาน Innovation Bazaar เผยเป็นครั้งแรกของการ “ยกทัพ” ผลงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม สุดครบเครื่อง พร้อมจับคู่ธุรกิจ อัดสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)หรือ SME D Bank กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดกิจกรรม Innovation Bazaar งานใหญ่ประจำปี รวบรวมผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรมของคณาจารย์ ม.อ. ตอบโจทย์ความต้องการโลกยุค 4.0 รวม 5 ด้านกว่า 50 ชิ้นงาน

อาทิ ผลงานวิจัยด้านการแพทย์ (Medical Hub) ด้าน IOT&Digital ด้านอาหารเพื่ออนาคต (Food และ Feed for Future) ด้านพลังงาน (Energy) ด้านเกษตร และประมง (Agriculture และ Fishery) ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานเครือข่ายในสังกัดที่มีเป้าหมายยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ด้วยหวังจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาติดปีกธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต เหมาะแก่ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดหรือผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่เฟ้นหาผลงานวิจัยสำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอด

นายพงชาญ สำเภาเงิน รอง กก.ผจก. รักษาการแทน กก.ผจก. SME D Bank กล่าวว่า กิจกรรมข้างต้น จัดวันที่ 20 - 21 มิ.ย.นี้ ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank ถ.พหลโยธิน ( ติดสถานีBTS อารีย์) โดยภายในงานจะประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ด้านการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดธุรกิจ ได้แก่ การบรรยายเรื่องบทบาทและนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับการพัฒนาภาคเอกชนโดย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. และการบรรยายเรื่องการพัฒนาภาคเอกชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผช.ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จจากการนำนวัตกรรมไปก่อเกิดมูลค่าเพิ่ม โดยนายพฤฒิ เกิดชูชื่น กก.ผจก.บริษัท แดรี่โฮม จำกัด บรรยายเรื่อง “นมโพรไบโอติกส์ Dairy Home” จากผลงานวิจัยสู่ธุรกิจมีราคาสูง

นอกจากนี้ ภายในงานฯยังมีการเสวนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม “5 คลัสเตอร์” จากวิทยากรเจ้าของผลงานวิจัยโดยตรง เพื่อแนะนำข้อมูลเชิงเทคนิคและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานวิจัยให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1.คลัสเตอร์ Medical Hub อาทิ ชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมสำหรับผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดเปิดทวารเทียมบริเวณหน้าท้องโครงสร้างโพลิเมอร์สามมิติชนิดสลายตัวได้ใช้ทางทันตกรรม แผ่นมาร์คหน้าและแผ่นแปะสิวจากบัวบกและว่านหางจระเข้ ไบโอแคลเซียมจากและผงไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากเศษเหลือในอุตสาหกรรมอาหารทะเล สารสกัดอัลฟาแมงโกสตินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง เป็นต้น 

2. คลัสเตอร์ IOT และ Digital นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น Smart ขึ้นในยุค Thailand 4.0 ไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม (Smart Environment) ซึ่งเป็นระบบวัดระดับน้ำ คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำฝนให้กับเมืองต่างๆ ระบบ Smart Farmหรือ การทำเกษตรอัจฉริยะเป็นการประยุกต์และผสมผสานเทคโนโลยีหลายๆ ชนิด เพื่อให้เจ้าของไร่ หรือผู้จัดการฟาร์ม สามารถเฝ้าติดตาม ความเป็นไปภายในไร่จากอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ โดยอาศัยเทคโนโลยี Multi-functional and Multi-dimensional Sensors, Smart Lighting เพื่อใช้เปิด-ปิดไฟ เพื่อประโยชน์ในการประหยัดพลังงาน และด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

3. คลัสเตอร์ Food และ Feed for Future อาทิ ผลงานวิจัย Synplus อาหารเสริมโภชนาการสำหรับผู้ป่วยไต ผลิตภัณฑ์จากน้ำผลไม้แช่อิ่ม ชุดตรวจวัดฟอร์มาลีนในอาหารเครื่องดื่มข้าวซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย สายพันธุ์ที่มีราคาต่ำ ผงลาบน้ำตกเสริมกาบา เป็นต้นซึ่งเป็นนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคตเหมาะแก่ยุค Thailand 4.0 ทั้งสิ้น 

4. คลัสเตอร์ Energy อาทิ ผลงานวิจัยกังหันลมแนวแกนตั้งแผงรับแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาวงจรพิโซอิเล็กทริก สำหรับการเก็บพลังงานไฟฟ้า การวิเคราะห์หาปริมาณเอสเตอร์ในไบโอดีเซลโดยการไทเทรต เป็นต้นซึ่งงานวิจัยดังกล่าวถือเป็นงานวิจัยพลังงานทางเลือกใหม่สำหรับยุคที่กำลังประสบปัญหาด้านพลังงานอย่างยิ่ง 

และ 5. คลัสเตอร์ Agriculture และ Fishery อาทิ ผลงานวิจัยการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการชีวภาพ ชุดทดสอบสังกะสีในดิน โฟมยางล่อแมลง น้ำตาลคิวบราซิทอลจากซีรั่มน้ำยางพารา และแผ่นกาวจากยางพาราต้านจุลินทรีย์ เป็นต้น 

นายพงชาญ กล่าวอีกว่า นอกจากการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเจ้าของผลงานโดยตรง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นหาไอเดียสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดธุรกิจแล้ว ยังมีการนำผลงานโดดเด่นทั้งหมดกว่า 50 ผลงาน มาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยอย่างแท้จริง รวมถึงได้จัดห้องเจรจาจับคู่ธุรกิจ(Business Matching)สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือภาคอุตสาหกรรมที่สนใจในแต่ละผลงานเจรจาต่อรายด้วย พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษที่จะทำผลงานวิจัยไปทดสอบตลาดได้ฟรี อีกทั้ง มีบริการปรึกษาแนะนำสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจาก SME D Bank สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินเริ่มต้นปรับปรุงกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเติบโตต่อไป 

สำหรับผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2VvuXBU หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทานนท์ อมตเวทย์ และคุณณภัค พันธุ์ช่างทอง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.074 289 321 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SME D Bank โทร.062 783 5599.

Read 86 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM