วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2562 11:15

ออมสินแจงปล่อยกู้สร้างอาชีพ-รายได้ Featured

ออมสินแจงสกัดข่าว “กู้เยอะ-ผ่อนถูก” เผยรับนโยบายรัฐบาลปล่อยสินเชื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ หวังสร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้ ชี้วงเงินกู้ 50,000 บาท ผ่อน 3-5 ปี ดอกเบี้ย 0.75 ต่อเดือน โดยใช้ บสย.ค้ำประกัน เผยยอดกู้ 1 หมื่นบาท ผ่อนขั้นต่ำ 242 บาทต่อเดือน ส่วนเงินกู้ 5 หมื่นบาทต้องผ่อน 1,209 บาทต่อเดือน

หลังเกิดกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่ระบุว่า ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ (เงินกู้) ให้กับผู้ถือบัตรคนจน (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในวงเงิน 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และสามารถผ่อนชำระคืนในอัตรา 200 บาทต่อเดือนนั้น กลายเป็นกระแสที่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โทรศัพท์ และ/หรือ เดินมาสอบถามกับสาขาใกล้บ้านเป็นจำนวนมาก ถึงข้อเท็จจริงข้างต้น

ล่าสุด ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน กล่าวอ้างอิงถึงมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ ที่สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้มีความยากจนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน 11.4 ล้านราย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจัดทำแผนการใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีผู้แจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับธนาคารออมสินจำนวน 1.4 ล้านราย ซึ่งธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการเป็น “แหล่งทุน” ให้เงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเสริม โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้กำหนดวงเงินให้กู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ผ่อนชำระ 3-5 ปี เป็นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดรายเดือน สูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีกู้ 10,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน กรณีกู้ 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน

สำหรับเงินกู้ดังกล่าว ผู้กู้สามารถนำไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น งานค้าขาย หรืองานบริการต่างๆ โดยผู้กู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ และการค้ำประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมทั้งเตรียมเอกสารยื่นกู้ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรสวัสดิการรัฐ รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก และเอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน แต่หากมีข้อสงสัย ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115.

Read 85 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM