วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 17:38

ธพว.ขายบอนด์ปล่อยกู้ ดบ.ต่ำแก่ SME

ธพว.จ่อขายพันธบัตร 8,000 ล้านบาท หลังจาก ก.คลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย โดยวิธีประมูลแก่ผู้ลงทุน หวังปล่อยกู้แก่เอสเอ็มอีไทย เผยแบ่งเป็นวงเงิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 8 เดือน และวงเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี 8 เดือน เริ่มประมูล 2 ช่วง 27 พ.ค. และ17 มิ.ย.นี้ คาดได้รับความสนใจอย่างสูง จากความแข็งแกร่งขององค์กรระดับ AAA

นายพงชาญ สำเภาเงิน รอง กก.ผจก. รักษาการแทน กก.ผจก. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือ SME D Bank) กล่าวว่า ธพว.เตรียมออกพันธบัตรวงเงิน 8,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อนำมาใช้ปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดยคาดว่าจะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้เข้าถึงแหล่งทุนกว่า 8,000 ราย อันเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระบบมูลค่ากว่า 36,640 ล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 8 เดือน กำหนดประมูลในวันที่ 27 พ.ค.62 และวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี 8 เดือน กำหนดประมูลในวันที่ 17 มิ.ย.62 โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้จัดจำหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิซื้อโดยมีวิธีการ ดังนี้ 1.จำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ใช้บริการ e-Bidding ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 2.จำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอซื้อให้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมิได้มุ่งหวัง ประโยชน์มาแบ่งปันกัน และกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์จากต้นเงิน

นายพงชาญ กล่าวอีกว่า การจำหน่ายพันธบัตรครั้งนี้ จะเพิ่มความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่อง ช่วยให้ ธพว.มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมในระยะยาว โดยมั่นใจว่าพันธบัตรจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุน เนื่องจาก ธพว.มีสถานะความแข็งแกร่งจากการจัดอันดับเครดิตองค์กร โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง จำกัด ให้อยู่ในระดับ AAA ถือเป็นระดับสูงสุดเท่ากับ Rating ของรัฐบาลไทย.

Read 97 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM