วันพุธ, 27 มีนาคม 2562 13:36

ธ.ก.ส.อัดเงินช่วยชาวสวนปาล์มแสนราย

ธ.ก.ส.รับลูก “ครม.ลุงตู่” โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มเติมอีกเกือบ 1 แสนราย อ้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพของเกษตรกร อัดวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาท เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ตั้งแต่ 26 มี.ค.แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 ที่เห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ซึ่งมีเป้าหมายเกษตรกร 150,000 ราย พื้นที่ 2.25 ล้านไร่

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ระบุว่า ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ไปแล้ว 149,949 ราย เป็นเงิน 2,025.02 ล้านบาท พื้นที่ 1.35 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.96 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ครม.จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 เห็นชอบในการเพิ่มเป้าหมายในโครงการดังกล่าว ภายใต้กรอบงบประมาณเดิม อีก 99,918 ครัวเรือน พื้นที่ 0.9 ล้านไร่ เป็นเงิน 1,348.87 ล้านบาท

โดย ธ.ก.ส.ได้เร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรสามารถมาเบิกรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.62 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน สร้างความมั่นคงเข้มแข็งในการประกอบอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป.

Read 722 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM