วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562 16:28

“ธนารักษ์” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย“ปาบึก” Featured

กรมธนารักษ์ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก โดยเฉพาะผู้เช่าที่ราชพัสดุทุกประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ประกอบการเกษตร และใช้ประโยชน์อื่นๆ ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือยกเว้นการเก็บค่าเช่าสูงสุด 2 ปี

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก ว่า จากเหตุการณ์ความรุนแรงของพายุโซนร้อนปาบึกได้เคลื่อนที่เข้าปกคลุมประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้เกิดพายุลมพัดแรง มีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก รวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด ประกอบด้วย ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง ระนอง กระบี่ ยะลา สตูล ภูเก็ต พังงา ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ

“ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เร่งสำรวจพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการด่วนในเบื้องต้น โดยกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุและได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก คือ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย หากเสียหายบางส่วนให้ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี เสียหายทั้งหลังให้ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 2 ปี โดยความเสียหายทั้งหลังพิจารณาจากสภาพอาคารที่พักอาศัยที่ไม่สามารถเข้าอยู่ได้โดยสิ้นเชิง เนื่องจากตัวบ้านได้รับความเสียหายหรือโครงสร้างของบ้านเสียหายจนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ (ไม่รวมถึงกรณีที่น้ำท่วมทั้งหลัง แต่สามารถเข้าอยู่อาศัยภายหลังน้ำลดได้) หรือเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหายจากเหตุพายุโซนร้อนปาบึก ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี”

ส่วนกรณีผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าตามข้อเท็จจริงจากการที่ไม่สามารถดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่เช่าได้ โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน นอก จากนี้ สำหรับผู้เช่าอาคารราชพัสดุให้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยยึดตามแนวทางการดำเนินการเช่นเดียวกับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประโยชน์อย่างอื่น คือ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า ตามข้อเท็จจริง จากการที่ไม่สามารถดำเนินกิจการตามวัตถุ ประสงค์ที่เช่าได้ โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน อีกทั้งได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่รายงานความช่วยเหลือที่ได้ดำเนินการแล้ว ให้กรมธนารักษ์รับทราบ หากเห็นควรให้ความช่วย เหลือเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากมาตรการที่กำหนดให้ส่งรายละเอียดและความเห็นให้กรมธนารักษ์พิจารณาเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ ผลการสำรวจความเสียหายใน 23 จังหวัด เบื้องต้นพบว่า มีผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 71 ราย จาก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี โดยผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 68 ราย จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ราย สำหรับการให้ความช่วยเหลือภาคประชาชนทั่วไป ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประสานส่วนราชการ เพื่อใช้สถานที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และหรือเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม สำหรับกรณีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมธนารักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยสามารถขอกู้เงินสวัสดิการของกรมธนารักษ์ได้ นอกจากนี้ ให้เร่งสำรวจความเสียหายและประมาณการงบประมาณในการซ่อมแซมให้กรมธนารักษ์โดยด่วน.

Read 123 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM