วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 10:33

ระดมมือกม.สู้ คดีเหมืองทอง คิงส์เกต Featured

กระทรวงอุตสาหกรรม ระบุ ได้ที่ปรึกษากฎหมายระดับสากลร่วมเตรียมความพร้อมแนวทางต่อสู้ คดีเหมืองทองคำ คิงส์เกต ในชั้นอนุญาโตตุลาการ ย้ำรัฐบาลดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของประชาชน

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ขณะนี้ คณะกรรมการฯ โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล ได้มีการเตรียมความพร้อมแนวทางการต่อสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการอย่างรัดกุมและเป็นเอกภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อประเทศชาติ ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการ โดยคาดว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณาออกคำชี้ขาดในอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า

การออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 72/2559 เป็นการระงับการประกอบกิจการเหมืองทองคำทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชนไทยเป็นสำคัญ เนื่องจากมีการร้องเรียนถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเกิดปัญหาความขัดแย้งของประชาชนโดยรอบพื้นที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน รัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของประชาชน คำสั่งดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง พอสมควรแก่เหตุ ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด รวมทั้ง มิได้มุ่งหวังที่จะทำลายการประกอบการธุรกิจของเอกชนแต่ประการใด หากแต่คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ปัจจุบันหากผู้ประกอบการรายใดประสงค์จะประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำก็สามารถดำเนินการได้ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและการป้องกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความเหมาะสมและเป็นธรรม สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับประเทศและผลประโยชน์ตอบแทนแก่ภาครัฐและประชาชน.

Read 255 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

สถิติเว็บไซต์

4544674
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
6892
19075
67238
381920
4544674

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM