วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 16:25

สมอ.ออก มอก.เครื่องใช้พลาสติก

สมอ. เตรียมประกาศใช้มาตรฐานภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ปี 62 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค หลังพบ การนำเข้าภาชนะเมลามีนจากต่างประเทศมีสารอันตรายปนเปื้อน

นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ผู้บริโภคนิยมนำภาชนะเมลามีนไปใช้ใส่อาหาร เนื่องจากมีความทนทาน ไม่แตกง่าย ทั้งยังน้ำหนักเบา มีลวดลายสวยงาม อีกทั้งพบว่าปัจจุบันมีการนำเข้าภาชนะที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาชนะเมลามีนจากต่างประเทศ แต่มีการปนเปื้อนของสารฟอร์แมลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารที่มีอันตรายหากปนเปื้อนในอาหาร

สมอ. จึงได้กำหนดมาตรฐาน มอก. 655 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 4 เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอแมลดีไฮด์ และ เมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ ไว้ในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา และ สมอ. จะประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2562 จะกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับเฉพาะด้านความปลอดภัย จึงขอให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เตรียมความพร้อมก่อนที่ สมอ. จะประกาศเป็นมาตรฐานบังคับต่อไป

นายอภิจิณ กล่าวว่า มอก. ภาชนะเมลามีนที่ สมอ. กำลังกำหนดเป็นมาตรฐานนั้น จะมีการควบคุมและทดสอบความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ความทนความร้อน ความคงทนของสีที่ใช้ในการพิมพ์ ปริมาณสารที่ละลายออกมาเมื่อใช้งานต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

Read 89 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM