วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 15:54

หวั่นน้ำตาลราคาตกกระทบชาวไร่อ้อย Featured

TSMC ห่วง ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกตก กระทบ ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย และชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ เตรียม Workshop โรงงานน้ำตาลทราย หาแนวทางช่วยเหลือ พร้อมยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยทั้งระบบ

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) คาดว่า หากปีนี้ปริมาณผลผลิตที่มีการคาดการณ์ว่า จะมีอ้อยเข้าหีบ 120-125 ล้านตันอ้อย ดังนั้น การวางแผนบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ทำให้โรงงานต้องปิดหีบล่าช้า เป็นผลให้คุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบในช่วงปลายฤดูหีบมีคุณภาพลดลง

" ปีนี้เราเน้นในเรื่องของคุณภาพผลผลิตอ้อยที่มีคุณภาพ จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่ต้น ทั้งการเพาะปลูกอ้อย การจัดเก็บผลผลิตเพื่อจัดส่งให้แก่โรงงาน คุณภาพอ้อยต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อน ซึ่งเชื่อว่าการหารือเพื่อวางแนวทางปฏิบัติก่อนการเปิดหีบฤดูการนี้ จะทำให้เราสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรมได้ดีขึ้น และจะส่งผลดีต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน "  นายสิริวุทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 5-6 ต.ค.นี้ ทางโรงงานน้ำตาลทรายจะจัดประชุม Workshop เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดหีบฤดูการผลิตปี 2561/62 เพื่อติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย หลังปรับโครงสร้างจากการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย โดยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกอยู่ในภาวะตกต่ำจากเดิม 16-20 เซนต์ต่อปอนด์ในช่วงปีก่อนหน้า ลดลงเหลือ 10-11 เซนต์ต่อปอนด์ ขณะที่เงินบาทที่แข็งค่าอยู่ในระดับ 32.60 บาท มีผลต่อการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นปี 61/62 ที่คาดว่าจะลดเหลือต่ำกว่า 700 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงงานมีความกังวลและเข้าใจถึงผลกระทบต่อราคาอ้อยตกต่ำไม่คุ้มกับต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยและส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ ดังนั้น ที่ประชุมครั้งนี้ จะมีหารือถึงแนวทางให้ความช่วยเหลือชาวไร่ ซึ่งจะยึดหลักผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ผิดกฎระเบียบองค์การการค้าโลก (WTO)

" โรงงานน้ำตาลทรายจะหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อย เนื่องจากชาวไร่อ้อยก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ชาวไร่อยู่ได้โรงงานก็อยู่ได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ส่วนแนวทางจะเป็นอย่างไรนั้น จะต้องมีการพูดคุยกับทุกฝ่ายอีกครั้งและที่สำคัญต้องไม่ผิดต่อกฎระเบียบ WTO "  นายสิริวุทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเตรียมหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยทั้งระบบ ตั้งแต่การประเมินพันธุ์อ้อย การแก้ไขปัญหาโรคใบขาว รวมถึงการเสนอใช้เครื่อง NIRS มาใช้ตรวจวัดสิ่งปนเปือนในอ้อย และการจัดการด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บผลผลิตอ้อยจากไร่ การขนส่งอ้อยไปยังโรงงานน้ำตาล และการจัดเก็บผลผลิตน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดการวางแผนแบบบูรณาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยทั้งระบบ หลังจากปีที่ผ่านมา ติดข้อจำกัดด้านการขนส่งผลผลิตอ้อยไปยังโรงงาน ทำให้ปริมาณการขนอ้อยต่อเที่ยวลดลง ดังนั้น การวางแผนบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ทำให้โรงงานต้องปิดหีบล่าช้า เป็นผลให้คุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบในช่วงปลายฤดูหีบมีคุณภาพลดลง.

Read 80 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM