วันศุกร์, 14 กันยายน 2561 13:28

แบงก์ผนึกธปท. รับมือภัยไซเบอร์

สมาคมธนาคารไทยผนึกแบงก์ชาติ สร้างมาตรการความปลอดภัย รับมือภัยไซเบอร์ พร้อมยกระดับการใช้บริการ "รับและโอนเงิน" พร้อมเพย์ เตรียมจับแบงก์และค่ายมือถือ เซ็น MOU "การตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริการพร้อมเพย์" ยกระดับความปลอดภัยบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเดือนกันยายนนี้

รายงานข่าวจากสมาคมธนาคารไทย แจ้งถึงการออกประกาศการสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยของภาคการธนาคาร ที่มีไปยังธนาคารพาณิชย์ สมาชิกของสมาคมฯว่า 

ขณะนี้ สมาคมฯร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สร้างความร่วมมือในภาคการธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีการสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการรับมือภัยไซเบอร์ที่สำคัญ ดังนี้

1. การยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการตอบสนองต่อสถานการณ์ (Incident Response) โดยศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) ภายใต้สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกับ ธปท. ยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ด้าน Incident Response โดยได้สร้างความรู้ด้านการวางนโยบายและการปฏิบัติในการรับมือผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมื่อปลายเดือนสิงหาคม และจัดให้มีการทดสอบซักซ้อมการรับมือกับภัยไซเบอร์ (Cyber drill exercise) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการซักซ้อมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการในการตอบสนอง การตัดสินใจ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือภัยไซเบอร์ด้วย          

2.การยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ โดยในเดือนกันยายนนี้ ธนาคารผู้ให้บริการพร้อมเพย์ และบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะลงนามในบันทึกความร่วมมือ เรื่อง "การตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)" เพื่อยกระดับความปลอดภัยการใช้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ ได้ในทุกช่องทาง ทั้งทางสาขาและทางอิเล็กทรอนิกส์               

ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีแผนต่อเนื่องในการพัฒนาความปลอดภัยของบริการทางการเงินอื่นที่ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการของระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคดิจิทัล.

Read 102 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM