วันพุธ, 12 กันยายน 2561 17:57

จี้ระบบประกันภัยเยียวยาอุทกภัย Featured

คปภ. เตรียมการใช้ระบบประกันภัย เยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พร้อมสั่งการสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ พร้อมบริษัทประกันภัย เกาะติดให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านประกันภัยอย่างเร่งด่วนและเต็มที่

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงหน้าฝนปีนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม และบางพื้นที่อาจถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำเนื่องจากเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำมากจำเป็นต้องมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเป็นระยะๆ โดยอาจส่งผลกระทบต่อพืชสวน ไร่ นาข้าว และทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีนี้ ดังนั้น จึงได้สั่งการไปยัง สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในปีนี้ โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนและเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้เมื่อกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย รวมถึงความเสียหายของเกษตรกรชาวนาผู้ทำประกันภัย ข้าวนาปี ขอให้ช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัย และเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทน พร้อมรายงานความเสียหายการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาที่สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ คปภ.ได้มีหนังสือถึงสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทยให้แจ้ง บริษัทประกัน  วินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเยียวยาความเสียหายได้ทันท่วงที โดยให้มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบกับประชาชนผู้เอาประกันภัยเพื่อให้ติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้   

โดยเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยขอให้บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต เร่งรัดตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงการเตรียมความพร้อมและเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกรชาวนาผู้ทำประกันภัยข้าวนาปี รวมทั้งขอให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย กำชับให้บริษัท ประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต สรุปรายงานความเสียหายและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากสถานการณ์ภัยธรรมชาตินำส่งข้อมูลให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. เพื่อดำเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรมต่อไป

"ผมขอย้ำว่า สำนักงาน คปภ. จะใช้สรรพกำลังและเครือข่ายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาด้านประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีนี้อย่างเต็มที่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา" ดร.สุทธิพล กล่าวในตอนท้าย.

Read 71 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM