วันพุธ, 05 กันยายน 2561 16:02

ครม.ไฟเขียวย้ายข้าราชการ Featured

ครม.แต่งตั้งเลขากฤษฎีกา-ผู้ว่า และข้าราชการประจำปีงบประมาณ2561 รวดเดียว 3   1.กระทรวงพาณิชย์ 2.กระทรวงศึกษาธิการ และ3.กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแต่งตั้งนางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และแต่งตั้งนางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ ที่ปรึกษาระบบราชการ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานก.พ.

    กระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 รายได้แก่ นางสาวอรุณี พุลแก้ว ผู้ตรวจราชการ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง, นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง และ นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 

    ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ได้แก่ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง, นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานองระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และนายณรงค์ แผ้วผลสง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

     กระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 3 ราย ได้แก่ นายทองชัย ชววลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง, นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ตรวจราชการ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง และน.ส.สมจินต์ พิลึกต์ รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำรงตำแหน่ง  ผู้ว่ากนอ.คนใหม่ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป

Read 302 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM