วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561 15:09

คนจนลงทะเบียนสวัสดิการเพิ่ม 1.19 ล้านคน Featured

คลังเผยมีผู้ลงทะเบียนสวัสดิการกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถไปลงทะเบียนปี 2560 ได้กว่า 1.19 ล้านคน ขณะที่พร้อมพิจารณาปรับรูปแบบสวัสดิการเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียม 

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 10 องค์กร เพื่อร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 1.19 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ประมาณ 300,000 คน และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 กว่า 600,000 คน โดยผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังสามารถลงทะเบียนถึงวันที่ 31 ก.ค.2561

ทั้งนี้ หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะเร่งออกบัตรสวัสดิการ ให้ผู้มีสิทธิ เพื่อใช้รับสวัสดิ การตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไป ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับงบประมาณเพื่อเตรียมจัดทำบัตรแล้ว โดยต้องพิจารณารูปแบบการใช้บัตรสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14.2 ล้านคน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 11.46 ล้านคน ปัจจุบันมีผู้รับบัตรไปแล้ว 11.1 ล้านคน คิดเป็น 96% ของผู้ผ่านคุณสมบัติ ในจำนวนนี้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เส้นความยากจน 8.4 ล้านคน ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในวัยแรงงาน 7.8 ล้านคนและเป็นผู้สูงอายุ 3.6 ล้านคน ส่วนอาชีพของผู้ลงทะเบียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรวมรวมถึงคนว่างงาน 7.5 ล้านคน และประกอบอาชีพเกษตรกร 4 ล้านคน โดยใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560–30มิ.ย.2561 ประมาณ 31,200 ล้านบาท รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนแล้ว 8.2 ล้านคน โดยมีผู้ประสงค์ต้องการฝึกทักษะอาชีพ กว่า 4.1 ล้านคน ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลที่ได้มาประมวลผล ส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจัดสวัสดิการหรือหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพตามความเหมาะสมต่อไป.

Read 101 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM