วันอังคาร, 03 กรกฎาคม 2561 16:44

ครม.ยืดภาษีมูลค่าเพิ่ม7%อีก1ปี Featured

ครม.ไฟเขียว กระทรวงการคลัง คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ต.61-30ก.ย.62 เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2561 ได้มีมติเห็นชอบร่าง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% (รวมภาษีท้องถิ่น) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการหรือการนำเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้สำหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 30  ก.ย.2562

ทั้งนี้ การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ต่อไปอีก1 ปีนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชา ชน สร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน และสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเพื่อให้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและฐานะทางการคลังของประเทศ.

Read 100 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM