วันพฤหัสบดี, 26 เมษายน 2561 16:04

“เกษตรประชารัฐ”ลดต้นทุน Featured

“กฤษฎา” มั่นใจ “เกษตรประชารัฐ”ช่วยเกษตรกร 3 ล้านราย พ้นยากจน  และยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้มากกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการ "เกษตรประชารัฐ" เพื่อลดต้นทุนการผลิตฤดูใหม่ให้เกษตรกร ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เม.ย. ว่า กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง อาทิ การใช้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การใช้สารกำจัดศัตรูพืชชนิดและปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้เกิดการตกค้างเกินมาตรฐานในพืชผลการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ปุ๋ยที่สอดคล้องกับธาตุอาหารพืชในดิน เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยก้าวพ้นความยากจน ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ความรู้นำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนให้สถาบันของเกษตรกร เข้ามามีบทบาทในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร

หลังจากที่กระทรวงเกษตรฯ ให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนิน การสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพใน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรรายย่อย จำนวน 3 ล้านคนทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพจากร้านค้าของ สหกรณ์การเกษตร ร้าน Q Shop และร้านค้าเกษตรประชารัฐ โดยใช้ "Agi QR code เกษตรสุขใจ" พิสูจน์ตัวตนสำหรับปัจจัยการผลิตได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็กและปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 30,000 บาท เป้าหมายการจ่ายเงินกู้วงเงิน 90,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2561 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2563

และ 2.โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายสถาบันเกษตรกร จำนวน 500 แห่งทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิต หรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป มีวงเงินสินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามศักยภาพและความจำเป็นของกลุ่มและวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 3 ล้านบาท เป้าหมายการจ่ายเงินกู้วงเงิน 3,600 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยจากสถาบันเกษตรกรร้อยละ 2ต่อปี ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2561 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2563

Read 397 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM